PÅMELDING

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

KONTAKT

Martin Myhr
E-post:
martinmyhr@aolnorge.no
Adresse: Hugnadheim, 3579 Torpo
Mobil: +47 911 94 081

Påmelding gjeld først når kursavgifta er betalt.
NB! Merk betalinga med kurs og deltakar.

Kurs, konsertar, dansefest, overnatting på skula, 6 måltid

kr. 1000,-

Kontonr. 2320 15 60357

HALLINGDAL JUNIORSPELEMANNSLAG

Hallingdal Juniorspelemannslag vart stifta i 2006 for å hjelpe kulturskuleelevar og andre unge hardingfelespelarar over kneika, slik at dei ikkje slutta med fela. Vi såg at eit supplement til Kulturskula var heilt nødvendig. Etter kvart har vi også innlemma langeleik i laget, og dei siste åra har vi også hatt opplegg for torader og  kveding. Medlemmene i laget kjem frå fleire kommunar i Hallingdal.

Laget har helgeøving om lag ein gong i månaden, men det største arrangementet vårt er Storhelg i Hallingdal. Det arrangementet samlar unge utøvarar frå heile Sør-Norge og deler av Sverige.