PÅMELDING

KONTAKT

Martin Myhr
E-post:
martinmyhr@aolnorge.no
Adresse: Hugnadheim, 3579 Torpo
Mobil: +47 911 94 081

Påmelding gjeld først når kursavgifta er betalt.
NB! Merk betalinga med kurs og deltakar.

Kurs kr. 300,-

Konsert kr. 50,- deltakar, kr. 200,- andre

Kontonr. 2320 15 60357

HALLINGDAL JUNIORSPELEMANNSLAG

Hallingdal Juniorspelemannslag vart stifta i 2006 for å hjelpe kulturskuleelevar og andre unge hardingfelespelarar over kneika, slik at dei ikkje slutta med fela. Vi såg at eit supplement til Kulturskula var heilt nødvendig. Etter kvart har vi også innlemma langeleik i laget, og truleg vil vi også ha med oss toraderelevar snart. Medlemmene i laget kjem frå fleire kommunar i Hallingdal.

Laget har helgeøving om lag ein gong i månaden, men det største arrangementet vårt er Storhelg i Hallingdal. Det arrangementet samlar unge utøvarar frå heile Sør-Norge og deler av Sverige.